تغییر قوانین ویرایش محصول پس از اولین تایید

قوانین “ویرایش اطلاعات محصول پس از اولین تایید” به شرح زیر است:

 

تا قبل از تایید کارشناسان دیجی‌کالا تمامی اطلاعات محصول، تصویر اصلی و تصاویر آلبوم قابل ویرایش هستند.

پس از تایید اولیه توسط کارشناسان دیجی‌کالا، قوانین جدید ویرایش کالا به شرح زیر است:

 1. اطلاعاتی که پس از تایید محصول قابل ویرایش نیستند به شرح زیر است:
 • عنوان فارسی  و انگلیسی محصول.

 • برند محصول.

 • نشان غیر اصل.

 • گروه محصول.

 • مشخصات فنی محصول.

 1. اطلاعاتی که پس از تایید محصول قابل ویرایش هستند به شرح زیر است:
 • عکس اصلی محصول: قابل ویرایش و تغییر است (پس از تغییر این قسمت وضعیت کالا به “ویرایش پس از تایید” تغییر خواهد کرد، همچنین در این وضعیت کالا از روی سایت غیر فعال شده و کالا برای تایید شدن به صف بررسی کالا اضافه می‌شود.)

 • عکس آلبوم محصول: قابل ویرایش و تغییر است (پس از تغییر این قسمت وضعیت کالا به “ویرایش پس از تایید” تغییر خواهد کرد، همچنین در این وضعیت کالا از روی سایت غیر فعال شده و کالا برای تایید شدن به صف بررسی کالا اضافه می‌شود.)

 • شرح محصول: قابل ویرایش و تغییر است (پس از تغییر این قسمت وضعیت کالا به “ویرایش پس از تایید” تغییر خواهد کرد، همچنین در این وضعیت کالا از روی سایت غیر فعال شده و کالا برای تایید شدن به صف بررسی کالا اضافه می‌شود.)

 • نقاط ضعف و قوت محصول: قابل ویرایش و تغییر است (پس از تغییر این قسمت وضعیت کالا به “ویرایش پس از تایید” تغییر خواهد کرد، همچنین در این وضعیت کالا از روی سایت غیر فعال شده  و کالا برای تایید شدن به صف بررسی کالا اضافه می‌شود.)

 1. همچنین وضعیت جدیدی باعنوان “بررسی مجدد پس از تایید” به پنل اضافه شده است که توضیح آن به شرح زیر است:
 • درصورتی‌که پس از تایید اولیه‌ی محصول، فروشنده یکی از اطلاعات محصول که طبق فرمول بالا امکان تغییر آن مورد وجود دارد را تغییر دهد (مثل تصویر کالا) مجددا کالا در صف بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت و فروشنده عنوان “ویرایش پس از تایید” را مشاهده می‌کند.

 • در این حالت اگر کالا تایید شود، مجددا روی سایت موجود می‌شود اما اگر کالا تایید نشود، فروشنده عنوان “بررسی مجدد پس از تایید” را مشاهده خواهد کرد و باید طبق یادداشت کارشناسان تغییرات لازم را انجام دهد.

 1. لطفا توجه کنید که در وضعیت “بررسی مجدد پس از تایید” هم فقط ویرایش موارد زیر امکان‌پذیر است.
 • عکس اصلی محصول: قابل ویرایش و تغییر است (پس از تغییر این قسمت وضعیت کالا به “ویرایش پس از تایید” تغییر خواهد کرد، همچنین در این وضعیت کالا از روی سایت غیر فعال شده و کالا برای تایید شدن به صف بررسی کالا اضافه می‌شود.)

 • عکس آلبوم محصول: قابل ویرایش و تغییر است (پس از تغییر این قسمت وضعیت کالا به “ویرایش پس از تایید” تغییر خواهد کرد، همچنین در این وضعیت کالا از روی سایت غیر فعال شده و کالا برای تایید شدن به صف بررسی کالا اضافه می‌شود.)

 • شرح محصول: قابل ویرایش و تغییر است (پس از تغییر این قسمت وضعیت کالا به “ویرایش پس از تایید” تغییر خواهد کرد، همچنین در این وضعیت کالا از روی سایت غیر فعال شده و کالا برای تایید شدن به صف بررسی کالا اضافه می‌شود.)

 • نقاط ضعف و قوت محصول: قابل ویرایش و تغییر است (پس از تغییر این قسمت وضعیت کالا به “ویرایش پس از تایید” تغییر خواهد کرد، همچنین در این وضعیت کالا از روی سایت غیر فعال شده  و کالا برای تایید شدن به صف بررسی کالا اضافه می‌شود.)