سیستم گزارشگری تخلف
سیستم گزارشگری تخلف دیجی کالا همواره خواهان برقراری شفافیت کامل و رعایت اصول و استانداردهای اخلاقی در محیط کسب و کار خود بوده است. در این راستا، قصد داریم تا با پیاده سازی سیستم گزارشگری تخلف گامی بلند در شفافیت هر چه بیشتر عملیات شرکت برداریم. سیستم ... بیشتر بخوانید
صفحه اطلاعات گروه کالایی، هزینه ها و جرایم
شرایط فروش مواد خوراکی در دیجی کالا
آموزش لغو (کنسلی) سفارشات در پنل فروشندگان
خبرنامه‌ مرکز فروشندگان دیجی‌کالا – یلدای ۹۸ – شماره هجدهم دی ۹۸
صفحه اطلاعات گروه کالایی، هزینه ها و جرایم
صفحه اطلاعات گروه کالایی (کمیسیون و بازه ارسال)، هزینه ها و جرایم  در صفحه اطلاعات گروه کالایی، هزینه ها و جرایم، شما به اطلاعات مهمی در مورد کمیسیون ها، بازه ارسال بر اساس گروه کالایی، هزینه ارسال و پردازش، جمع آوری کالا، چاپ لیبل، انبارداری و جرایم ... بیشتر بخوانید
آموزش لغو (کنسلی) سفارشات در پنل فروشندگان
آموزش کار با ویژگی ساخت محموله سفارش و انبارش (نحوه ایجاد محموله)
آموزش مدیریت تنوع و قیمت‌گذاری در پنل فروشندگان
آموزش کار با ویژگی به روز رسانی دسته ای