گروه های کالایی که برای فروش نیاز به مدرک دارند

درج و فروش برخی از گروه های کالایی در دیجی‌کالا، بنا به دستور سازمان‌های ذیربط، نیاز به ارسال مدارکی دارد که قبل از باز شدن دسترسی فروش کالا برای شما، لازم است مدارک مربوطه را برای ما ارسال کنید.

مدارک ارسالی توسط همکاران دیجی‌کالا بررسی می‌شود. لطفا توجه کنید که مدت زمان بررسی مدارک ۴۸ ساعت کاری خواهد بود.

در این مقاله میبینیم که کدام گروه های کالایی نیاز به ارسال مدرک دارند، چه مدارکی و چطور باید ارسال شوند.

برای درج و فروش کالا در گروه کالایی های زیر، نیاز به بارگذاری مدرک وجود دارد:

برای فروش موبایل و تبلت  یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

افراد حقیقی:

 • جواز کسب یا کارت مباشرت به نام صاحب پنل در خصوص فروش، خرده فروشی و موبایل و  تبلت
 • روزنامه رسمی با دو شرط زیر:

۱ . صاحب پنل جز صاحبین امضای شرکت باشد.

۲ . حوزه فعالیت شرکت در زمینه فروش، واردات، صادرات و یا تولید موبایل و تبلت باشد.

افراد حقوقی:

 • جواز کسب به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضا در خصوص فروش، خرده فروشی و یا تولید موبایل و تبلت روزنامه رسمی که نشان دهد صاحب جواز کسب جزو صاحبین امضای شرکت است (هر دو مدرک در یک عکس بارگذاری شود).
 • روزنامه رسمی به نام شرکت که حوزه فعالیت شرکت در  زمینه فروش، واردات، صادرات و یا تولید موبایل و تبلت باشد.

محل بارگذاری مدرک:

پنل فروشندگان > پروفایل شما > بارگذاری مدارک > بارگذاری > مدرک مجاز برای فروش موبایل و تبلت > تاریخ انقضا > تاریخ انقضای مدرک > فایل تصویر > ثبت و بارگذاری

پروانه کسب:

سازمان صادر کننده: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . مدرک باید به نام صاحب پنل باشد

۲ . نوع فعالیت: توزیعی، تولیدی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد

۳ . رسته فعالیت: در این مورد حتما فروش موبایل و تبلت ذکر شده باشد.

۴ . تاریخ انقضا

روزنامه رسمی

سازمان صادر کننده: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . حوزه فعالیت: باید صراحتا به فروش این گروه کالایی اشاره شده باشد.

۲ . برای اشخاص حقوقی قابل تایید است.

۳ . برای اشخاص حقیقی در صورتی که صاحب پنل یکی از صاحبین امضا باشد، مورد تایید است.

کارت مباشرت

سازمان صادر کننده: کمیسیون نظارت مرکز استان

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . رسته صنفی: باید به فروش  موبایل و تبلت اشاره شده باشد.

نکته مهم: این مدرک باید در کنار جواز کسب شریک  و در قالب یک عکس بارگذاری شود.

۲ . تاریخ انقضا

برای فروش لپ‌تاپ یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

افراد حقیقی:

 • جواز کسب یا کارت مباشرت به نام صاحب پنل در خصوص فروش و خرده فروشی  لپ‌تاپ، کالای دیجیتال، رایانه
 • روزنامه رسمی با دو شرط زیر:

۱ . صاحب پنل جز صاحبین امضای شرکت باشد.

۲ . حوزه فعالیت شرکت در زمینه فروش، واردات، صادرات و یا تولید لپ‌تاپ، کالای دیجیتال، رایانه باشد.

افراد حقوقی:

 • جواز کسب به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضا در خصوص فروش، خرده‌فروشی  یا تولید لپ‌تاپ، کالای دیجیتال، رایانه
 •  روزنامه رسمی که نشان دهد صاحب جواز کسب جزو صاحبین امضای شرکت است (هر دو مدرک در یک عکس بارگذاری شود).
 • روزنامه رسمی به نام شرکت که حوزه فعالیت شرکت در  زمینه فروش، واردات، صادرات و یا تولید لپ‌تاپ، کالای دیجیتال، رایانه باشد.

محل بارگذاری مدرک:

پنل فروشندگان > پروفایل شما > بارگذاری مدارک > بارگذاری > مدرک مجاز برای فروش لپ‌تاپ > تاریخ انقضا > تاریخ انقضای مدرک > فایل تصویر > ثبت و بارگذاری

پروانه کسب:

سازمان صادر کننده: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . مدرک باید به نام صاحب پنل باشد

۲ . نوع فعالیت: توزیعی، تولیدی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد

۳ . رسته فعالیت: در این مورد حتما فروش لپ‌تاپ یا رایانه ذکر شده باشد.

۴ . تاریخ انقضا

روزنامه رسمی

سازمان صادر کننده: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . حوزه فعالیت: باید صراحتا به فروش این گروه کالایی اشاره شده باشد.

۲ . برای اشخاص حقوقی قابل تایید است.

۳ . برای اشخاص حقیقی در صورتی که صاحب پنل یکی از صاحبین امضا باشد، مورد تایید است.

کارت مباشرت

سازمان صادر کننده: کمیسیون نظارت مرکز استان

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . رسته صنفی: باید به فروش  لپ‌تاپ اشاره شده باشد.

نکته مهم: این مدرک باید در کنار جواز کسب شریک  و در قالب یک عکس بارگذاری شود.

۲ . تاریخ انقضا

برای فروش کیف پول سخت‌افزاری مدارک زیر مورد نیاز است:

 • کارت بازرگانی
 • جواز تاسیس
 • مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
 • پروانه کسب
 • گزارش مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
 • نامه اتحادیه
 • ثبت شناسه کالا در سایت cid.ntsw.ir

موارد الزامی در این مدارک

۱ . نوع فعالیت: توزیعی، تولیدی،فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد.

۲ . رسته فعالیت: تولید تجهیزات الکترونیکی

۳ . تاریخ انقضا

 

محل بارگذاری مدارک

پنل فروشندگان> پروفایل شما>بارگذاری مدرک>بارگذاری> مجوز فروش کیف پول سخت‌افزاری> تاریخ انقضا>تاریخ انقضای مدرک>فایل تصویر>ثبت و بارگذاری

نمونه مدارک مورد تایید

کارت بازرگانی

جواز تاسیس

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

پروانه کسب

گزارش مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

نامه اتحادیه

شناسه کالا در سایت cid.ntsw.ir

برای فروش کتاب چاپی، یکی از مدارک زیر به نام صاحب پنل مورد نیاز است:

 • موسسات نشر دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • موسسات پخش دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد
 • کتابفروشی دارای جواز کسب یا تاییدیه اتحادیه ناشران و کتابفروشان

محل بارگذاری مدرک:

موسسات نشر دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان صادر کننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . نوع فعالیت: توزیعی، تولیدی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد.

۲ . رسته فعالیت: فروش کتاب ذکر شده باشد.

۳ . تاریخ انقضا: باید حداقل ۲ ماه تا پایان تاریخ انقضا باقی باشد.

۴ . مدرک باید به نام صاحب پنل باشد

موسسات پخش دارای مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد

سازمان صادر کننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . نوع فعالیت: مجوز پخش کتاب

۲ . رسته فعالیت: اجازه پخش کتاب ذکر شده باشد

۳ . تاریخ انقضا: باید حداقل ۲ ماه تا پایان تاریخ انقضا باقی باشد.

۴ . مدرک باید به نام صاحب پنل باشد

 

 

پروانه کسب

سازمان صادر کننده: اتحادیه ناشران و کتابفروشان

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . نوع فعالیت: توزیعی، تولیدی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد.

۲ . رسته فعالیت: فروش کتاب ذکر شده باشد.

۳ . تاریخ انقضا: باید حداقل ۲ ماه تا پایان تاریخ انقضا باقی باشد.

۴ .مدرک باید به نام صاحب پنل باشد.

 

برای فروش موتورسیکلت و خودرو، یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

 • پروانه کسب

 • پروانه بهره برداری صنعت و معدن

 • گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی

محل بارگذاری مدرک:

پنل فروشندگان > پروفایل شما > بارگذاری مدارک > بارگذاری > مجوز وزارت صنعت و معدن > تاریخ انقضا > تاریخ انقضای مدرک > فایل تصویر  > ثبت و بارگذاری

پروانه کسب

سازمان صادر کننده: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . نوع فعالیت: توزیعی، تولیدی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد

۲ . رسته فعالیت: در این مورد حتما فروش خودرو یا موتور سیکلت ذکر شده باشد.

۳ . تاریخ انقضا

پروانه کسب به همراه رضایت شریک

در صورتی که در جواز کسب ذکر شده باشد “با رضایت شریک” فروشنده باید نامه کتبی رضایت شریک را به همراه مدرک اصلی خود بارگذاری کند.

پروانه بهره برداری صنعت و معدن

سازمان صادر کننده: وزارت صنعت  معدن و تجارت

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . محصولات اصلی: در این قسمت باید خودرو یا موتور سیکلت ذکر شده باشد

گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی

سازمان صادر کننده: وزارت صنعت  معدن و تجارت

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . نام محصول: در این قسمت باید به فروش خودرو و یا موتور سیکلت اشاره شود.

۲ . نام شرکت و شناسه ملی: این گواهی باید به نام شخص حقوقی درخواست دهنده صادر شده باشد و شماره ملی با اطلاعات شخص حقوقی مطابق باشد.

۳ . تاریخ انقضا

برای فروش طلا، یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

 • پروانه کسب از اتحادیه طلا و جواهر

 • کارت مباشرت همراه با پروانه کسب دارنده واحد صنفی

نکات مهم:
 1. اگر مدرک به نام صاحب پنل نباشد، باید وکالتنامه رسمی و محضری از صاحب مدرک بارگذاری شود. (برای توضیحات بیشتر در مورد وکالتنامه به انتهای مقاله مراجعه کنید.)
 2. مجوز فعالیت صنفی مورد تایید نیست.
 3. کالاهایی که براده طلا، آبکاری طلا،روکش طلا و ورقه طلا در آن‌ها به کار رفته است در گروه زیورآلات قرار می‌گیرند و باید از میراث فرهنگی و صنایع دستی مجوز داشته باشند.
 4. اگر مدرک جواز کسب، شریک داشته باشد علاوه بر سایر مدارک باید نامه شریک، کارت ملی او و مدرکی مبنی بر شراکت ایشان در قالب یک عکس بارگذاری شود.

برای دریافت نمونه نامه رضایت شریک کلیک کنید.

رسته‌های قابل‌قبول برای فروش:
 • خرده‌فروشی طلا و جواهرات
 • فروشندگی طلا (خرده)
 • فروشندگی طلا،جواهرات و نقره (گالری و جواهرات – نقره آلات و ساعت های جواهر نشان )(خرده)
 • بنکداران طلا

 

محل بارگذاری مدرک:

پنل فروشندگان > پروفایل شما > بارگذاری مدارک > بارگذاری > مدرک مجاز برای فروش طلا> تاریخ انقضا > تاریخ انقضای مدرک > فایل تصویر > ثبت و بارگذاری

 

پروانه کسب

سازمان صادر کننده:

هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

موارد الزامی در این مدرک:

 • نوع فعالیت (توزیعی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد)

 • رسته فعالیت، در این مورد حتما فروش ذکر شده باشد: خرده‌فروشی و عمده‌فروشی طلا و جواهر

 • تاریخ انقضا

نمونه پروانه مورد تایید:

نمونه پروانه رد شده:

کارت مباشرت و پروانه کسب  دارنده واحد صنفی

کارت مباشرت صاحب پنل را به همراه پروانه کسب دارنده واحد صنفی  در قالب یک عکس مانند نمونه زیر بارگذاری کنید.

سازمان صادر کننده:

اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا

موارد الزامی در این مدرک:

 • رسته صنفی (فروشندگی طلا (خرده و عمده) پخش و توزیع مورد تایید است)

 • تاریخ انقضا

 • مطابقت اطلاعات پروانه ی کسب و کارت مباشرت

نمونه کارت مورد تایید:

 

وکالتنامه

در صورتی که هریک از مدارک بالا (به جز کارت مباشرت) به اسم صاحب پنل نباشد، صاحب پنل لازم است از صاحب مجوز وکالتنامه داشته باشد.

موارد مورد نیاز در وکالتنامه:

 1. شماره سند معتبر (قابل استعلام در سایت: http://confirm.ssaa.ir/ باشد)

 2. رمز تصدیق معتبر (قابل استعلام در سایت http://confirm.ssaa.ir/ باشد)

 3. تاریخ انقضاء، اگر بلاعزل نبود تا مدت اعتبار پروانه کسب

 4. نام و نام خانوادگی صاحب پنل،

 5. نام و نام خانوادگی صاحب مدرک،

 6. قالب وکالتنامه طلا:

   موکل حق استفاده و بهره برداری از پروانه شماره …… مورخ ……..صادره از اتحادیه ….. را برای فروش آنلاین در پنل شماره ……….. آقا / خانم ……………. در وب‌سایت دیجی‌کالا را به وکیل اعلامی با مشخصات ثبت‌شده اعطا می‌کند.

  حدود اختیارات: وکیل مرقوم ، در انجام مورد وکالت تام‌الختیار بوده و امضا، اقدام و عمل وی در تمامی موارد از جانب موکل نافذ و معتبر و دارای اثرات قانونی است. مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

  کلیه مسئولیت‌های فروش و پاسخ‌دهی به مراجع قضایی و اداری و جبران خسارت‌های وارده به خریدار و اشخاص ثالث بر عهده صاحب پروانه و فروشنده مربوطه می‌باشد.صاحب پروانه وکالت می‌دهد که وجوه حاصل از این معاملات نیز به حساب صاحب پنل واریز شود و از این حیث دیجی‌کالا در قبال وی مسئولیتی نخواهد داشت.

  مدت استفاده از این پروانه و مدت استفاده از این وکالتنامه از تاریخ … تا تاریخ… است.

  نکته مهم:لطفا توجه کنید اعتبار وکالت‌نامه نباید بیشتر از اعتبار مجوز باشد. 

نمونه وکالتنامه مورد تایید:

  •  

برای فروش قطعات جانبی آسانسور، یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

 • پروانه کسب
 • روزنامه رسمی

توجه: رسته فعالیت مدارک بارگذاری شده باید تولید یا فروش یا توزیع قطعات یا لوازم جانبی آسانسور باشد.

محل بارگذاری مدرک:

لطفا مدرک را مطابق تصویر زیر از قسمت «بارگذاری مدارک» پنل خود ثبت کنید. نوع مدرک را «مدرک مجاز برای فروش قطعات جانبی آسانسور» انتخاب کنید و پس از انتخاب تاریخ انقضای مدرک و بارگذاری تصویر آن، روی کلید ثبت و بارگذاری کلیک کنید.

پروانه کسب

سازمان صادر کننده: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . نوع فعالیت: توزیعی، تولیدی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد (و یا دفتر کار تولید آسانسور)

۲ . رسته فعالیت: فروش لوازم آسانسور ذکر شده باشد.

۳ . تاریخ انقضا: باید حداقل ۲ ماه تا پایان تاریخ انقضا باقی باشد.

برای فروش سموم گیاهی و جانوری، یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

 • پروانه کسب

 • مجوز تولید سموم گیاهی و جانوری از جهاد کشاورزی

محل بارگذاری مدرک:

لطفا مدرک را مطابق تصویر زیر از قسمت «بارگذاری مدارک» پنل خود ثبت کنید. نوع مدرک را «مدرک مجاز برای فروش سموم گیاهی و جانوری» انتخاب کنید و پس از انتخاب تاریخ انقضای مدرک و بارگذاری تصویر آن، روی کلید ثبت و بارگذاری کلیک کنید.

پروانه کسب

سازمان صادر کننده: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

موارد الزامی در این مدرک:

۱ . نوع فعالیت: توزیعی، تولیدی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد.

۲ . رسته فعالیت: فروش سم و کود و یا آفت کش ذکر شده باشد.

۳ . تاریخ انقضا: باید حداقل ۲ ماه تا پایان تاریخ انقضا باقی مانده باشد.

شرایط فروش لوازم جانبی برند سامسونگ و اپل

در راستای جلوگیری از فروش کالای غیراصل و حفظ اعتماد مشتریان امکان فروش کالا در گروه های کالایی هدفون، هدست و هندزفری ، شارژر تبلت و موبایل ، کابل و مبدل در برند های سامسونگ و اپل برای همه فروشندگان وجود ندارد.

شرایط لازم برای فروش هدفون، هدست و هندزفری ، شارژر تبلت و موبایل ، کابل و مبدل برند اپل :

 • دستیابی به تارگت فروش طبق آخرین صورتحساب در گروه کالایی لوازم جانبی موبایل و تبلت
 • داشتن حداقل ۵ تنوع فعال در گروه های کالایی برند اپل

شرایط لازم برای فروش هدفون، هدست و هندزفری ، شارژر تبلت و موبایل ، کابل و مبدل برند سامسونگ:

 1. دستیابی به تارگت فروش طبق آخرین صورتحساب در گروه کالایی لوازم جانبی موبایل و تبلت
 2. داشتن حداقل ۸ تنوع فعال در گروه های کالایی برند سامسونگ

نکات مهم:

 • تمامی درخواست های ارسالی در ماه جاری، در تاریخ ۲۸ ام بررسی می گردد و ۱ ام ماه بعد نتیجه طی ایمیل ارسال می گردد.
 • تارگت فروش لوازم جانبی در صورت عدم تایید درخواست طی ایمیل برای فروشنده ارسال می گردد.
 • ارسال درخواست برای فروش لوازم جانبی برندهای سامسونگ و اپل توسط این فرم به معنی فروش کالای اصل می باشد که از منابع قانونی وارد کشور شده و دارای مدارک مورد تایید می باشد. در صورت فروش تنها یک کالای غیر اصل علاوه بر جریمه های اعلام شده دسترسی فروش به طور کامل از فروشنده سلب می گردد. برای آشنایی بیشتر در زمینه فروش کالای اصل به مقاله تفاوت کالای اصل و غیراصل و جریمه فروش کالای غیراصل به عنوان کالای اصل مراجعه نمایید.

لطفا توجه داشته باشید که برای ثبت درخواست باید فایل اکسل زیر را دانلود و پس از تکمیل، آن را در فرم زیر آپلود کنید:

شرایط فروش محصولات بومی و محلی

این بخش از دیجی‌کالا مربوط به فروش مستقیم و بدون واسطه محصولات بومی و محلی نقاط مختلف کشور اختصاص دارد.  محصولات خوراکی، پوشاک، صنایع دستی، ابزار و لوازم زندگی روزمره و بسیاری از اجناس و محصولات دیگر، که هر کدام مربوط به یک خطه از سرزمین پهناور ایران است و معمولا به روشی بومی و غیرصنعتی تولید شده‌اند و ممکن است در حال فراموش شدن باشند.

محصولات محلی با فعالیت در دیجی کالا این فرصت را خواهند داشت که به بازار پایدار و وسیع‌تر دسترسی داشته باشند و ضمن ماندگار شدن و حفظ این آثار و سنت‌های تاریخی سرزمین‌مان، در نهایت به آبادانی و رونق اقتصاد محلی روستاها و شهرهای کوچک کشور کمک شود و در سطح ملی نیز منجر به رشد کارآفرینی خرد و محلی شود.

بر این اساس به عنوان فروشنده محصولات بومی و محلی باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

 • تولید کننده محصولات بومی و محلی باشید.
 • در یکی از روستاها یا شهرهای کوچک کشور ساکن باشید.
 • کسب و کاری داشته باشید که در محیط روستایی یا شهرهای کوچک فعال است و از نیروی کار این مناطق استفاده می‌کند.
 • در یک تعاونی یا اتحادیه روستایی و محلی فعالیت داشته باشید.
 • کسب و کار شما توسط تحت حمایت سازمان‌های مرتبط و دارای مجوز فعالیت باشد.
 • کسب و کار شما از روش‌ها یا مواد صنعتی برای تولید استفاده نکند و تولید انبوه کارخانه‌ای نداشته باشید.
 • کسب و کار شما جزو مشاغل خانگی باشد.
 • محصول شما از استانداردها و بسته‌بندی مناسب برای فروش آنلاین برخوردار باشد.

برای فروش محصولات با شرایط بالا لطفا اینجا کلیک کنید و درخواست فروش ثبت کنید.

لطفا توجه داشته باشید فرم را با همان ایمیل، شماره تماس و اطلاعاتی که در دیجی‌کالا به عنوان فروشنده ثبت نام کرده‌اید، تکمیل کنید و همچنین نمونه عکس محصولاتتان را نیز پیوست کنید. پس از تکمیل فرم، پیامکی دریافت خواهید کرد و ادامه مسیر تا فروشنده شدن شما طی خواهد شد.

لطفا توجه داشته باشید که هر فروشنده فقط یک بار می‌تواند این فرم را تکمیل کند و امکان ثبت مجدد درخواست وجود ندارد.

 لینک فرم داروخانه

https://www.digikala.com/landings/online-pharmacy/

 

مدرک اصلی برای شروع همکاری «مجوز فروش آنلاین» است.

مدارک دیگری که لازم است توسط داروخانه آپلود شود به شرح زیر است:

 • جواز تاسیس داروخانه
 • پروانه مسئول فنی
 • تصویر اینماد