گروه های کالایی که برای فروش نیاز به مدرک دارند

ثبت و فروش بعضی از گروه‌های کالایی در دیجی‌کالا، بنا به دستور سازمان‌های مرتبط، نیاز به ارسال مدارک دارد؛ بنابراین برای اینکه دسترسی فروش کالا برای شما فعال شود، لازم است مدارک مربوطه را در پنل خود بارگذاری و در برخی موارد که در ادامه توضیح می‌دهیم به آدرس دفتر دیجی‌کالا ارسال کنید.

همکاران دیجی‌کالا مدارک ارسالی شما را بررسی می‌کنند. لطفا توجه کنید که مدت زمان بررسی مدارک ۳ روز کاری است.

در این مقاله مدارکی که برای هر گروه‌ کالایی لازم است، روش بارگذاری یا ارسال آن‌ها را با هم مرور می‌کنیم.

گروه‌های کالایی نیازمند مدرک