شرایط فروش طلا در سایت دیجی کالا

در پی درخواست اتحادیه طلا و جواهر، فروشندگان جهت امکان فروش طلا در سایت دیجی کالا باید مجوز ویژه فروش طلا داشته باشند.

در صورت تمایل به فروش کالای طلا، مدارک کسب خود را در فرم پایین این مقاله بارگذاری و ارسال کنید.

برای امکان فروش طلا یکی از مدارک زیر مورد نیاز است:

 • مجوز فعالیت صنفی از انجمن صنفی طلا فروشان

 • گواهی اشتغال و اشتراک از وزارت تعاون

 • پروانه کسب از اتحادیه

 • کارت مباشرت از اتحادیه

 • پروانه فعالیت و عضویت از اتاق بازرگانی

 • پروانه بهره برداری وزارت صنعت و معدن و تجارت

اگر صاحب پنل با صاحب مدرک متفاوت است، برای تمامی مدارک فوق به جز کارت مباشرت از اتحادیه، باید “وکالتنامه کار و فروش” از صاحب جواز کسب را نیز ارسال کنید. 

کالاهایی که براده طلا، آبکاری طلا، روکش طلا و ورقه طلا در آنها به کار رفته است در گروه زیورآلات قرار میگیرند و باید از میراث فرهنگی و صنایع دستی مجوز داشته باشند. 

سازمان صادر کننده:

انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر/انجمن صنفی کارفرمایی و پخش کنندگان طلا و جواهر

موارد الزامی در این مدرک:

 • نوع فعالیت (سازندگی و پخش مورد تایید است)

 • تاریخ انقضا

نمونه مجوز مورد تایید:

نمونه مجوز رد شده:

سازمان صادر کننده:

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی صنف کارفرمایان صنعت طلا و جواهر

موارد الزامی در این مدرک:

 • فعال در رسته (تولید و توزیع طلا و جواهر مورد تایید است)

 • تاریخ انقضا

نمونه گواهی مورد تایید:

سازمان صادر کننده:

هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

موارد الزامی در این مدرک:

 • نوع فعالیت (توزیعی، تولیدی، فروشندگی و در کل هر موردی که اجازه فروش داشته باشد)

 • رسته فعالیت. در این مورد حتما فروش ذکر شده باشد: خرده فروشی طلا و جواهر

 • تاریخ انقضا

نمونه پروانه مورد تایید:

نمونه پروانه رد شده:

سازمان صادر کننده:

اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا

موارد الزامی در این مدرک:

 • رسته صنفی (فروشندگی طلا (خرده) پخش و توزیع مورد تایید است)

 • تاریخ انقضا

نمونه کارت مورد تایید:

سازمان صادر کننده:

اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران

موارد الزامی در این مدرک:

 • رسته فعالیت (فروش توزیع پخش تولید پرس کاری و کار دست مورد تایید است)

 • تاریخ انقضا

نمونه پروانه مورد تایید:

سازمان صادر کننده:

وزارت صنعت و معدن و تجارت

 موارد الزامی در این مدرک:

 • محصولات اصلی

 • تاریخ انقضا

نمونه پروانه مورد تایید:

نمونه پروانه رد شده:

در صورتی که هریک از مدارک بالا (به جز کارت مباشرت) به اسم صاحب پنل نباشد، صاحب پنل لازم است از صاحب مجوز وکالتنامه داشته باشد.

موارد مورد نیاز در وکالتنامه:

 1. شماره سند معتبر (قابل استعلام در سایت: http://confirm.ssaa.ir/ باشد)

 2. رمز تصدیق معتبر (قابل استعلام در سایت http://confirm.ssaa.ir/ باشد)

 3. تاریخ انقضاء (اگر بلاعزل نبود)،

 4. نام و نام خانوادگی صاحب پنل،

 5. نام و نام خانوادگی صاحب مدرک،

 6. حدود اختیارات: “موکل حق استفاده و بهره برداری از پروانه شماره …… صادره از سازمان/اتحادیه ……. جهت فروش انلاین در پنل شماره ….. اقا/خانم…….. در وب سایت دیجی کالا واگذار مینماید”. 

نمونه وکالتنامه مورد تایید: