قانون محدودیت حجم سفارش

قانون محدودیت حجم سفارش

با هدف بهبود عملکرد فروشندگان و بالا بردن رضایت مشتریان از تجربه خرید، قانون محدودیت حجم سفارش به صورت سیستمی روی پنل فروشندگان قرار گرفته است.

بر اساس امتیازی که به عملکرد فروشندگان داده شده است، قابلیت دریافت اقلام کالای سفارش به صورت سیستمی محدود خواهد شد. در نتیجه این قانون، فروشنده به میزانی سفارش کالا دریافت خواهد کرد که قادر به مدیریت کردن آن باشد و نتیجتا میزان لغو سفارش و تاخیر در ارسال کالا کاهش پیدا خواهد کرد.

فروشنده های جدید تا ۴ هفته محدودیت دریافت سفارش خواهند داشت تا ۱۰ سفارش در روز. بعد از ۴ هفته محدودیت حجم سفارش به صورت سیستمی محاسبه خواهد شد.

به منظور محاسبه این محدودیت، دو شاخص در  بازه زمانی ۴ هفته گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 1. امتیاز هفتگی عملکرد فروشنده (ارسال به موقع و عدم لغو سفارش)
 2. میزان فروش

نکته:

به خاطر داشته باشید که فقط دو شاخص ارسال به موقع و عدم لغو سفارش از سه شاخص امتیاز عملکرد فروشندگان  در محاسبه قانون محدودیت حجم سفارش منظور می‌شود و شاخص عدم بازگشت کالا (بدون مرجوعی) در این محاسبات دخیل نیست.

فروشندگانی که از عملکرد مطلوبی برخوردار باشند (ارسال به موقع و عدم لغو سفارش) و فروش خوبی هم داشته باشند نتیجتا حجم بالاتری از سفارشات را دریافت خواهند کرد. در مقابل فروشندگانی که درصد لغو سفارش و تاخیر در ارسال بالایی داشته باشند، محدودیت بیشتری در سفارش گرفتن خواهند داشت.

توجه کنید که در صورت داشتن موجودی در انبار دیجی‌کالا، کالاهای دارای موجودی محدودیت سفارش نخواهند داشت.

۱ . امتیاز هفتگی عملکرد فروشنده

همانطور که گفته شد، امتیاز هفتگی عملکرد فروشندگان در محاسبه محدودیت حجم سفارش، شامل دو معیار عدم لغو سفارش و ارسال به موقع کالا است، اما شامل معیار عدم بازگشت کالا (بدون مرجوعی) نمی‌شود:

 • ارسال به موقع کالا: این معیار نمایانگر رساندن سفارش در موعد تعیین شده است که از طریق تقسیم تعداد سفارش‌های بدون تاخیر بر کل تعداد سفارش‌ها به دست می­‌آید:

 • عدم لغو سفارش: این معیار نمایانگر عدم رسیدن سفارش به دست مشتری است که از طریق تقسیم تعداد سفارش‌های لغو نشده بر کل تعداد سفارش‌ها به دست می­‌آید:

نکته:

 • این امتیاز هر هفته برای فروشندگان محاسبه می‌شود.

 • در محاسبه این قانون ، وزن ارسال به موقع ۶۵% و وزن لغو سفارش ۳۵% می‌باشد.

 • نحوه محاسبه امتیاز هفتگی عملکرد فروشندگان دقیقا مشابه امتیاز عملکرد است، با این تفاوت که امتیاز عدم بازگشت کالا (بدون مرجوعی) روی آن تاثیر گذار نیست.

 • دوره زمانی محاسبه این معیار چهار هفته گذشته است که از یک هفته قبل از هفته کنونی محاسبه می‌شود.

جدول آستانه قابل قبول امتیاز ها:

برای مثال:

اگر فروشنده­ای از منظر معیار ارسال به موقع کالا در بازه ۹۸٫۵% تا ۹۹% قرار داشته باشد (رنگ زرد) و در معیار  عدم لغو سفارش در بازه ۹۹٫۷% تا ۱۰۰% (رنگ آبی) قرار داشته باشد، امتیاز هفتگی عملکرد ایشان به شکل زیر محاسبه می­ شود:

به همین شکل می‌توان امتیاز عملکرد را برای چهار هفته گذشته با توجه به وزن هفته‌های گذشته محاسبه کرد.

جدول وزنی تاثیر عملکرد بر امتیاز فروشنده (در بازه زمانی ۴ هفته‌ای):

۲ . میزان فروش

این شاخص، تعداد اقلام کالاهای سفارشاتی است که فروشنده طی یک هفته‌ای که امتیاز عملکرد برای او محاسبه شده دریافت کرده است.

جدول وزنی تاثیر امتیاز عملکرد و میزان فروش محاسبه شده در هر هفته (در بازه زمانی ۴ هفته‌ای)

این وزن ها با توجه به امتیاز عملکرد فروشنده در هر هفته از ۴ هفته گذشته، کمک به محاسبه امتیاز وزن داری برای هفته کنونی فروشنده می‌کنند. این وزن ها همچنین برای محاسبه میزان سفارش وزن دار نیز استفاده می‌شود.

برای مثال:

فرض کنید فروشنده ای در چهار هفته گذشته امتیاز عملکردهای زیر را کسب کرده است:

 

امتیاز عملکرد وزن دار هفته کنونی فروشنده به شکل زیر حساب می‌شود:

نکته:

 • معیار محاسبه ضریب محدود سازی امتیاز عملکرد وزن دار هفتگی است.
 • این امتیاز هر هفته با توجه به عملکرد چهار هفته قبل فروشنده محاسبه می‌شود.
 • تاثیر بیشتر هفته های نزدیک‌تر این امکان را به فروشنده می‌دهد که سریع تر بتواند امتیاز وزن دار خود را بهبود بخشد.

جدول ضریب محدودسازی فروشندگان

با توجه به اینکه امتیاز عملکرد وزن دار هفتگی در کدام بازه قرار می‌گیرد، ضریب محدود سازی به دست می‌آید.

نکته:

 • ضریب محدود سازی بر میزان فروش وزن دار اعمال می‌شود.
 • اگر امتیاز عملکرد وزن‌دار فروشنده بیش از ۳٫۵ باشد، محدودیتی بر میزان فروش‌اش اعمال نخواهد شد.

برای مثال:

فروشنده مثال بالا که امتیاز ۳٫۵  را کسب کرده بود، در بازه ۳ تا ۳٫۵  (رنگ آبی) قرار گرفته و ضریب ۱۵۰% برای او در نظر گرفته می‌شود.

فرض کنید میزان فروش او در ۴ هفته گذشته مطابق با جدول زیر باشد:

تعداد کالای قابل سفارشی که فروشنده در هفته کنونی به آن محدود می‌شود به شکل زیر حساب می‌شود:

به این ترتیب حداکثر میزان کالای قابل  سفارشی که فروشنده در طول یک روز از هفته می‌تواند دریافت کند از تقسیم کردن عدد فوق بر ۷ (تعداد روزهای هفته) به دست می‌آید که برابر است با: