محدودیت حجم سفارش چگونه محاسبه می‌شود؟

محدودیت حجم سفارش به معنی محدودیت در حداکثر تعداد سفارش‌هایی است که هر فروشنده می‌تواند در دیجی‌کالا دریافت کند. این محدودیت به این دلیل ایجاد می‌شود که فروشنده‌ها به تعدادی سفارش دریافت کنند که بتوانند آن‌ها را به درستی مدیریت کنند و  به دنبال آن میزان لغو سفارش و تاخیر در ارسال سفارش کاهش پیدا کند.

تعداد سفارشی که هر فروشنده می‌تواند روزانه دریافت کند بر اساس میزان ارسال به موقع سفارش (وزن ۶۵%) و عدم لغو سفارش (وزن ۳۵%) در یک بازه ۴ هفته‌ای سنجیده و تعیین می‌شود.

طبیعتا هرچه فروشنده عملکرد بهتری داشته باشد، سقف تعداد سفارش‌‌هایی که مجاز به دریافت آن است،هم افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که عملکردی عالی داشته باشد،  سقف تعداد سفارش‌ها نامحدود می‌شود.

همچنین لازم به ذکر است، محدودیت سفارش ۴ هفته اول برای فروشنده‌های جدید تا ۱۰ سفارش در روز است و بعد از ۴ هفته اولیه، محدودیت حجم سفارش به صورت سیستمی و طبق معیارهای گفته شده، محاسبه می‌شود. 

نکته مهم دیگر اینکه، اگر از کالایی در انبار دیجی‌کالا موجودی داشته باشید، این کالاها محدودیت حجم سفارش ندارند. پس سعی کنید همیشه از ظرفیت انبارشی که در اختیار شما قرار می گیرد، بیشترین استفاده را داشته باشید.

محدودیت حجم سفارش چگونه محاسبه می‌شود؟

به منظور محاسبه این محدودیت، دو شاخص در  بازه زمانی ۴ هفته‌‌ گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد:

  • امتیاز هفتگی عملکرد فروشنده (ارسال به موقع و عدم لغو سفارش)
  • میزان فروش

 

امتیاز هفتگی عملکرد فروشنده (ارسال به موقع و عدم لغو سفارش)

این امتیاز به صورت هفتگی برای فروشندگان محاسبه می‌شود که در این محاسبه وزن ارسال به موقع سفارش ۶۵% و وزن عدم لغو سفارشات ۳۵% است.

دوره زمانی محاسبه این معیار ۴ هفته گذشته است که از یک هفته قبل از هفته کنونی محاسبه می‌شود.

برای مثال اگر فروشنده‌ای از منظر معیار ارسال به موقع کالا در بازه ۹۸٫۵% تا ۹۹% قرار داشته باشد (رنگ زرد) و در معیار  عدم لغو سفارش در بازه ۹۹٫۷% تا ۱۰۰% (رنگ آبی) قرار داشته باشد، امتیاز هفتگی عملکرد ایشان به شکل زیر محاسبه می­ شود:

۴*۶۵%+۵*۳۵%=۴٫۳۵

میزان فروش

جدول وزنی تاثیر امتیاز عملکرد و میزان فروش محاسبه شده در هر هفته (در بازه زمانی ۴ هفته‌ای)​

برای مثال فرض کنید فروشنده ای در چهار هفته گذشته امتیاز عملکردهای زیر را کسب کرده است:

امتیاز عملکرد وزن‌دار هفته کنونی فروشنده به شکل زیر حساب می‌شود:

۳٫۲۵*۴۰% + ۳٫۷*۳۰% + ۴٫۳۵*۲۰% + ۱٫۷۵*۱۰% = ۳٫۴۵۵

جدول ضریب محدودسازی فروشندگان

ضریب محدود‌سازی بر میزان فروش وزن‌دار اعمال می‌شود.

اگر امتیاز عملکرد وزن‌دار فروشنده بیش از ۳٫۵ باشد، محدودیتی بر میزان فروش‌اش اعمال نخواهد شد.