فرم درخواست تغییرات در پنل فروشندگان دیجی‌کالا

فروشنده عزیز
لطفا در صورتی که تصمیم دارید اطلاعات شناسایی خود را در پنل‌تان تغییر دهید، فرم زیر را تکمیل نکنید و از طریق بارگذاری مدارک زیر در پنل اقدام کنید:
مدارک مورد نیاز برای فروشندگان حقیقی: کارت ملی+ صفحه توضیحات شناسنامه
(در صورت نداشتن کارت ملی، رسید کارت ملی+صفحه اول شناسنامه + صفحه توضیحات شناسنامه)
مدارک مورد نیاز برای فروشندگان حقوقی: روزنامه رسمی تغییرات

محل بارگذاری مدرک:
پنل فروشندگان> پروفایل شما > بارگذاری مدارک > بارگذاری > مدارک تغییر اطلاعات شناسایی > تاریخ انقضا > تاریخ انقضای مدرک > فایل تصویر > ثبت و بارگذاری

نکته: تاریخ انقضا به‌صورت دلخواه وارد شود.