در صفحه اطلاعات گروه کالایی، هزینه ها و جرایم، شما به اطلاعات مهمی در مورد کمیسیون ها، بازه ارسال بر اساس گروه کالایی، هزینه ارسال و پردازش، جمع آوری کالا، چاپ لیبل، انبارداری و جرایم دسترسی دارید.

اطلاعات گروه کالایی

در این صفحه شما می توانید آخرین کمیسیون و بازه ارسال تمام گروه های کالایی را مشاهده کنید. 

با کلیک روی فیلتر اطلاعات محصول من شما میتوانید کمیسیون و بازه ارسال گروه های کالایی خودتان را ببینید.

هزینه ها

این صفحه اهمیت بسیار زیادی دارد. شما اینجا مجموعه ای از هزینه ها، که در تعیین قیمت نهایی کالای شما نقش مهمی دارند مشاهده میکنید.

قبلا هزینه ارسال و پردازش کالاها فقط بسته به وزن و سایز کالا محاسبه می‌شد و بعضا هزینه ارسال و پردازش بسیاری از کالاها تناسبی با ارزش کالا نداشت.

در پی بهینه سازی این فرایند، یک محاسبه‌گر در پنل قرار گرفته است که با در نظر گرفتن قیمت کالا و گروه کالایی، هزینه ارسال و پردازش کالا را محاسبه می‌کند.

اینجا با وارد کردن کد تنوع کالای خود، میتوانید هزینه ارسال و پردازش کالا را مشاهده کنید.

تمامی این هزینه ها در یک جدول قابل مشاهده است. اگر تغییری در این هزینه ها رخ دهد، قبلا به همه فروشندگان اطلاع رسانی شده و این جدول به روز خواهد شد.

در این جدول هزینه انبارداری کالاها با احتساب ابعاد کالا مشخص شده است. وزن، ابعاد و حجم کالا در هزینه انبارداری محاسبه می شود.

جرایم

مجموعه تخلفاتی که جریمه شامل آنها می شود در این بخش قابل مشاهده است.