امکان ساخت مرسوله (ویژه خدمات ناوگان حمل و نقل دیجیکالا)

با هدف محاسبه صحیح هزینه جمع آوری محموله ها توسط ناوگان حمل و نقل دیجی‌کالا، هنگام ایجاد محموله (روش تحویل: توسط دیجیکالا) نیازی به انتخاب وسیله نقلیه/ساعت/مکان تحویل نیست و شما می توانید برای ناوگان یک مرسوله بسازید که شامل چندین محموله است و فقط زمان و مکان تحویل مرسوله را انتخاب کنید.

هزینه جمع آوری از این پس وابسته به هزینه وسیله نقلیه انتخابی نیست و با توجه به ابعاد کالاهای موجود در محموله و فاصله انبار انتخاب شده توسط شما تا نزدیکترین انبار دیجی کالا محاسبه خواهد شد.

این ویژگی از دوشنبه دوم تیرماه ۹۹ در پنل فروشندگانی که ناوگان دیجی کالا برای ایشان فعال است قابل مشاهده خواهد بود.

خدمات ناوگان دیجیکالا در حال حاظر فقط در تهران فعال است و به علت محدود بودن ظرفیت ناوگان، این سرویس فقط برای فروشندگان تهران و پس از بررسی کارشناسان دیجی کالا فعال خواهد شد.

فروشندگان تهران میتوانند با استفاده از فرم زیر درخواست استفاده از سرویس ناوگان دیجیکالا را ثبت کنند تا بررسی شده و در صورت تایید برای ایشان فعال شود.

فرم درخواست ناوگان حمل و نقل دیجی‌کالا

ویدئوی آموزش نحوه ایجاد مرسوله

مطابق معمول کالاهای خود را براساس ماهیت (کوچک/بزرگ/متوسط) بر اساس تعهد ارسال گذشته و امروز انتخاب کرده و محموله می سازید. 

وقتی که روش تحویل را توسط دیجی‌کالا انتخاب می کنید، دیگر نیازی به انتخاب وسیله نقلیه /ساعت/مکان تحویل نیست و پس از ساخت و پس از ساخت محموله ها، در مرحبه بعد لازم است از محموله‌های خود مرسوله بسازید.

پس از اینکه محموله های خود را ایجاد کردید، وارد صفحه لیست محموله ها شوید و محموله هایی که وضعیت آنها آماده ارسال تحویل است و روش تحویل توسط دیجیکالا انتخاب شده مشاهده کنید. با انتخاب این محموله ها روی دکمه ایجاد مرسوله کلیک کنید.

با انتخاب محموله ها و کلیک بر روی گزینه ایجاد مرسوله به صفحه جدیدی برای وارد کردن تاریخ و ساعت و محل دریافت منتقل میشوید. هزینه حمل در این صفحه قابل مشاهده است و طبق مجموع ابعاد کالاهای موجود در محموله و فاصله انبار فروشنده تا انبار دانش تعیین می شود. هرچه تعداد کالاها کمتر، سبک تر، کوچک تر و فاصله تا انبار کمتر باشد، هزینه جمع آوری کمتر خواهد بود.

با انتخاب محموله ها و کلیک بر روی گزینه ایجاد مرسوله به صفحه جدیدی برای وارد کردن تاریخ و ساعت و محل دریافت منتقل میشوید. هزینه حمل در این صفحه قابل مشاهده است که این هزینه طبق مجموع ابعاد کالاهای موجود در محموله و فاصله انبار فروشنده تا انبار دانش تعیین می شود لذا هرچه کالاها کمتر، سبک تر، کوچک تر و فاصله تا انبار کمتر باشد، هزینه جمع آوری کمتر خواهد بود.

با کلیک روی شماره مرسوله میتوانید جزییات آن را مشاهده کنید و در بخش عملیات نسبت به چاپ لیبل ها و رسید محموله اقدام کنید.