گزارش تحلیل عملکرد مرجوعی

بخش ویژه‌‌ای برای مشاهده تحلیل عملکرد فروشندگان در شاخص مرجوعی به پنل فروشندگان اضافه شده است است که از مسیر منوی «تحلیل عملکرد» زیر منوی «مرجوعی» در دسترس است.

این صفحه با توجه به نیازسنجی از فروشندگان و برای ارائه اطلاعات کاربردی درباره کالاهای مرجوع شده که مرجوعی آن‌ها بر عهده فروشنده است در نظر گرفته شده است. همچنین مبنای زمانی اطلاعات این گزارش بازه زمانی ۱۵ تا ۴۳ روز قبل از زمان مشاهده است.

در ادامه به معرفی هر قسمت از این صفحه پرداخته‌ایم.

۱- کالاهای با مرجوعی بالا

در این بخش ۴ کالا با بالاترین نرخ مرجوعی مشخص شده است.

۲- گزارش مرجوعی کلی

در این بخش اعدادی را مشاهده می‌کنیم که فرمول هر کدام به این صورت است:

تعداد کالای فروخته شده: تعداد کالاهای فروخته شده و پردازش شده.

درآمد بدون کسر جریمه مرجوعی: میزان درآمد ناخالص سلر از فروش کالاهای پردازش شده (بدون در نظر گرفتن مبالغ تخفیف)

تعداد کالای مرجوع شده: تعداد کالای مرجوع شده بر عهده فروشنده که مربوط به سفارش‌های ثبت شده است.

درآمد با کسر جریمه مرجوعی: میزان درآمد خالص فروشنده از فروش کالاهای پردازش شده. (در آمد پس از مرجوعی. بدون در نظر گرفتن مبالغ تخفیف و با کسر جریمه ناشی از مرجوعی)

۳- نمودار مرجوعی کالاها

تعداد کالای مرجوعی در هر هفته(بر اساس گروه کالایی): تعداد کالای مرجوع شده بر عهده فروشنده از سفارش های ثبت شده به تفکیک هر هفته در آن گروه کالایی

تعداد کالای مرجوعی در هر هفته (بر اساس دلیل مرجوعی): تعداد کالای مرجوع شده بر عهده فروشنده از سفارش های ثبت شده به تفکیک هر هفته به تفکیک دلیل مرجوعی

۴- آمار و توصیه

درصدهای ذکر شده در آمار و توصیه: نسبت کالاهای مرجوع شده بر عهده فروشنده برای سفارش‌های ثبت شده است.

۵- کالاهای مرجوع شده

در این بخش تعداد ۲۰ کالا که در مرتبه ی بالایی از مرجوعی قرار دارند ولی از ۴ کالای مشخص شده در بالای صفحه پایینتر هستند به ترتیب نمایش داده شده اند.

درصد مرجوعی هر کالا: نرخ مرجوعی یک DKPC براساس تعداد کالای مرجوع شده بر عهده فروشنده  برای سفارش های ثبت شده.

تعداد: تعداد مرجوعی بر عهده فروشنده یک DKPC در بازه زمانی.

بیشترین دلیل: بیشترین دلیل مرجوعی برای یک DKPC

ارزیابی مرجوعی: بر مبنای درصد مرجوعی هر کالا

منع فروش: در صورتی که به دلیل عملکرد ضعیف فروشنده، دسترسی محدود شده باشد.

۶- وضعیت عملکرد

بدون مرجوعی: بر اساس نرخ مرجوعی بر عهده فروشنده برای سفارش های ثبت شده در بازه زمانی ۱۵ تا ۴۳ روز گذشته

بدون لغو: بر اساس نرخ کنسلی مرجوعی بر عهده فروشنده برای سفارش‌های ثبت شده.

ارسال به موقع: بر اساس نرخ تاخیر در تحویل به انبار کالاهای فروشنده برای سفارش‌های ثبت شده.

۷- گزارش مرجوعی کالا

در صفحه‌ای که با کلیک روی گزینه «دلایل مرجوعی و راهکار» باز می‌شود گزارش عملکرد محصول قابل مشاهده است.(درصدهای موجود مانند حالت‌های گفته شده محاسبه شده است.)

در ادامه یکی از گزینه‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

  • گزینه ارجاع به پشتیبانی: که این در صورتی است که فروشنده برای تغییر در هر تنوع دسترسی لازم را نداشته و نیاز به تیکت زدن به پشتیبانی دارد. به وسیله این دکمه به پشتیبانی هدایت می‌شود.
  • گزینه ارجاع به سلر آکادمی: در صورتی که فروشنده برای برطرف کردن مشکل خود نیاز به مطالعه مقاله‌ای از سلر آکادمی دارد.
  • ارجاع به صفحه ویرایش کالا: در این حالت فروشنده به صفحه ویرایش تنوع ارجاع داده می‌شود.

در تصویر زیر برای نمونه حالتی را مشاهده می‌کنید که فروشنده به صفحه پشتیبانی ارجاع داده می‌شود.

همچنین در قسمت «نظر خدمات پس از فروش»، با کلیک کردن روی گزینه «مشاهده نظرات» می‌توانید جزئیات هر یک از سریال کالاهای مرجوع شده را مشاهده کنید.