فعال شدن کالاهای ناموجود به‌صورت خودکار روی سایت دیجی‌کالاamo-banner
گاهی فروشندگان تصور می‌کنند که کالاهایشان به‌صورت خودکار در سایت دیجی‌کالا موجود می‌شود. شاید شما هم تا به حال با این مشکل برخورد کرده باشید. برایتان توضیح خواهیم داد که چه چیزی باعث به وجود آمدن این مشکل می‌شود. چرا کالاهای ناموجود به‌صورت خودکار رو ... بیشتر بخوانید
خبرنامه مرکز فروشندگان دیجی‌کالا
خبرنامه مرکز فروشندگان دیجی‌کالا – شماره دوم اردیبهشت ۹۷
کالاهایی که در دیجی‌کالا نمی‌توان فروخت! (اقلام ممنوعه)
کالاهایی که در دیجی‌کالا نمی‌توان فروخت! (اقلام ممنوعه)
header
خبرنامه مرکز فروشندگان دیجی‌کالا – شماره اول اردیبهشت ۹۷
آموزش نامگذاری کالا و بارگذاری تصویر اصلی پنل فروشندگان
آموزش نامگذاری کالا و بارگذاری تصویر اصلی پنل فروشندگان
فعال شدن کالاهای ناموجود به‌صورت خودکار روی سایت دیجی‌کالاamo-banner
گاهی فروشندگان تصور می‌کنند که کالاهایشان به‌صورت خودکار در سایت دیجی‌کالا موجود می‌شود. شاید شما هم تا به حال با این مشکل برخورد کرده باشید. برایتان توضیح خواهیم داد که چه چیزی باعث به وجود آمدن این مشکل می‌شود. چرا کالاهای ناموجود به‌صورت خودکار رو ... بیشتر بخوانید
آموزش نامگذاری کالا و بارگذاری تصویر اصلی پنل فروشندگان
آموزش نامگذاری کالا و بارگذاری تصویر اصلی پنل فروشندگان
آموزش صدور فاکتور پنل فروشندگان
آموزش صدور فاکتور پنل فروشندگان
آموزش اختصاص گروه کالا و تصاویر آلبوم پنل فروشندگان
آموزش اختصاص گروه کالا و تصاویر آلبوم پنل فروشندگان
آموزش ایجاد رسید تحویل محموله‌ در پنل فروشندگان
آموزش ایجاد رسید تحویل محموله‌ در پنل فروشندگان